Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2023 r

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa praktyki w zakresie prywatności obowiązujące w Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037, oraz w jej podmiotach bezpośrednio i pośrednio zależnych. („Specialized”, „my”, „nas” lub „nasz”). Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Specialized zbiera, wykorzystuje i udostępnia Państwa dane za pomocą różnych środków elektronicznych, w tym aplikacji mobilnych, stron internetowych i innych produktów lub usług Specialized (zwanych łącznie „Usługami”), które związane są z niniejszą Polityką Prywatności lub odnoszą do niej, jak również o możliwych wyborach i przysługujących prawach dotyczących takich danych. W odniesieniu do innych Usług Specialized mogą obowiązywać inne polityki prywatności. W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem email dataprivacy@specialized.com.

 

 

Jakie dane zbieramy?

 

 • Informacje, które przekazują nam Państwo podczas korzystania z Usług, w tym dane kontaktowe, login i hasło wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do Usług, informacje dotyczące aktywności i wyników, informacje dotyczące pomiarów przeprowadzonych w punkcie sprzedaży, tak abyśmy mogli zarekomendować najlepszy dla Państwa produkt, oraz dane karty kredytowej.
 • Informacje dotyczące komputerów i urządzeń, z których Państwo korzystają, aby uzyskać dostęp do Usług, w tym ich lokalizacja.
 • Informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszych Usług, w tym dokonanych zakupów, częstotliwości jazdy na rowerze, początkowej lokalizacji i końcowej lokalizacji jazdy oraz informacje dotyczące roweru. Wykorzystujemy pliki cookie, sygnalizatory sieci (ang. „beacons”) oraz inne technologie śledzenia w celu zbierania takich danych.
 • Za Państwa uprzednią zgodą możemy również zbierać i zezwalać autoryzowanym dostawcom usług na zbieranie danych dotyczących dokładnej lokalizacji urządzeń mobilnych.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane
 • W celu przetwarzania złożonych zamówień i realizacji zleceń dotyczących usług.
 • W celu dokonywania rekomendacji produktów w oparciu o Państwa pomiary.
 • W celu dostarczania Państwu naszych produktów i Usług.
 • W celu realizacji dostawy zakupów.

Abyśmy mogli zrealizować zobowiązania umowne wobec Państwa.

 • W celu wysyłania do Państwa wiadomości e-mail, newsletterów i innych komunikatów marketingowych.
 • W celu informowania o ofertach, które naszym zdaniem mogą Państwo uznać za interesujące.

W przypadku gdy udzielili Państwo zgody na takie wykorzystywanie danych.

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług.
 • W celu zapewnienia stosowania naszych warunków.
 • W celu prowadzenia badań rynku i analizy odbiorców, co pozwala nam zrozumieć kim są nasi klienci i jakich oczekują od nas produktów/usług.
 • W celu dostosowania treści i reklam widocznych w związku z Usługami oraz rozpoznania Państwa jako osoby, która już nas odwiedziła.

Angażując się w takie działania, realizujemy nasze uzasadnione interesy handlowe, a uzyskanie Państwa zgody może nie być wykonalne. Chronimy przysługujące Państwu prawa poprzez informowanie Państwa o takim wykorzystaniu, informowanie o Państwa prawach i ograniczanie ilości informacji, które wykorzystujemy, wyłącznie do zakresu niezbędnego do realizacji tych celów.

 

Komu udostępniamy Państwa dane?

 

 • Innym spółkom z grupy kapitałowej Specialized: Udostępniamy dane podmiotom powiązanym w przypadkach gdy jest to dozwolone zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Zewnętrznym dostawcom usług: Zlecamy innym spółkom i osobom wykonywanie usług w naszym imieniu. Do przykładów należy przetwarzanie płatności, wysyłanie wiadomości email, analiza danych, wsparcie marketingowe i odpowiadanie na zgłoszenia dotyczące obsługi klienta.
 • Przenoszenie własności przedsiębiorstw: Jeżeli zostaniemy przejęci lub połączymy się z inną spółką, będziemy udostępniać Państwa Dane Osobowe takiej spółce.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

 

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak posiadają Państwo u nas konto lub pozostają aktywnym klientem Specialized w inny sposób. Po usunięciu przez Państwa konta lub zaprzestaniu korzystania z naszych produktów i Usług będziemy przechowywać Państwa dane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych lub do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. 

 

Państwa prawa i możliwe wybory

 

Zapewniamy Państwu możliwość rezygnacji z komunikatów promocyjnych i reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Jeżeli znajdują się Państwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), mają Państwo prawo do:

 • Dostępu do Państwa danych, które posiadamy, oraz żądania ich sprostowania lub aktualizacji w razie potrzeby.
 • Żądania kopii Państwa danych, które posiadamy.
 • Żądania usunięcia Państwa danych, które posiadamy.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych lub żądania ograniczenia sposobów wykorzystywania takich danych.

Mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, składając wniosek tutaj: Formularz Wniosku O Wgląd Do Danych

 

Przekazywanie danych osobowych do USA

 

Specialized jest globalną firmą z siedzibą w USA, gdzie przepisy prawa dotyczące prywatności mogą zapewniać niższy poziom ochrony niż przepisy w Państwa kraju. Chronimy Państwa dane w przypadku ich przekazywania z Państwa kraju zarówno za pomocą postanowień umownych, jak i środków bezpieczeństwa zgodnych ze standardami branżowymi.

 

Jakie dane zbieramy?

Zbieramy dane, które Państwo przekazują dobrowolnie, jak również dane przekazywane automatycznie przez komputer, telefon komórkowy, tablet, konsolę lub inne urządzenia (zwane łącznie „Urządzeniami”) albo przeglądarkę. Wykorzystujemy pliki cookie, aby nasze Usługi działały dla Państwa jeszcze lepiej oraz w celach reklamowych. Mogą Państwo zrezygnować z plików cookie, jednak w takim przypadku niektóre funkcjonalności naszych Usług nie będą działać poprawnie.

Dane, które nam Państwo przekazują: My oraz nasi dostawcy usług (działający w naszym imieniu) zbieramy „Dane Osobowe” (czyli dane, które same lub w połączeniu z innymi danymi mogą umożliwiać Państwa identyfikację), które Państwo nam przekazują, takie jak imię i nazwisko, płeć, wizerunek, adres e-mail, numer(y) telefonu, adres pocztowy, kod pocztowy, adres, na który wystawiany jest rachunek, wiek, data urodzenia, profil, informacje dotyczące lokalizacji, informacje dotyczące aktywności i wyników, awatar, waga, wzrost, informacje dotyczące roweru elektrycznego, dane kontaktowe w razie nagłych wypadków oraz, gdy jest to niezbędne, dane karty kredytowej.

Zbieramy od Państwa dane podczas:

 • Składania zamówienia za pośrednictwem naszych Usług;
 • Zwrotu lub wymiany przedmiotu;
 • Składania zapytań o nasze Usługi;
 • Zakładania konta za pośrednictwem naszych Usług;
 • Zapisywania się, aby otrzymywać na swoją skrzynkę e-mail najświeższe informacje, nasz newsletter i/lub reklamy;
 • Rejestracji i korzystania z roweru;
 • Uczestnictwa w konkursach lub loteriach;
 • Korzystania z Usługi, która wymaga podania informacji o lokalizacji;
 • Przekierowania do nas poprzez akcję promocyjną; lub
 • Uczestnictwa w ankiecie marketingowej, promocji lub wydarzeniu marketingowym.

Dane zbierane automatycznie: Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo Usługi lub wchodzą z nimi w interakcję, my, jak również nasi zewnętrzni dostawcy usług, wykorzystujemy różne technologie, które w sposób automatyczny lub pasywny zbierają dane dotyczące tego, w jaki sposób Państwo uzyskują dostęp do Usług i korzystają z nich („Informacje o Użytkowaniu”). Informacje o Użytkowaniu obejmują:

 • Adres IP lub inny unikalny identyfikator Urządzenia.
 • Rodzaj Urządzenia.
 • Państwa lokalizację
 • Rodzaj używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.
 • Odwiedzane strony internetowe oraz czas, jaki Państwo na nich przebywali.

Zbieramy w sposób automatyczny również inne informacje, w tym takie jak:

 • informacje dotyczące zakupów i historii zakupów;
 • częstotliwość jazdy na rowerze;
 • początkowa i końcowa lokalizacja jazdy;
 • zużycie energii podczas jazdy;
 • występowanie błędów dotyczących akumulatora rowerowego;
 • numery seryjne silnika i roweru oraz używana wersja sprzętowa;
 • zachowanie rowerzysty (przy wykorzystaniu analizy danych), preferencje rowerzysty, historia jazdy, statystyki dotyczące wyników rowerzysty (np. czas trwania jazdy, pokonany dystans);
 • różnica wysokości, moc, kadencja, prędkość, średnia prędkość i przewyższenia);
 • dane pochodzące z funkcjonalności czatu; oraz
 • historia wystawianych rachunków, dane zawarte w dzienniku (ang. „log data”) i raportowane błędy.

Pliki cookie: My lub nasi zewnętrzni dostawcy usług umieszczamy na Urządzeniach pliki „cookie” (pliki danych umieszczane na Urządzeniu, gdy odwiedzana jest na nim nasza strona internetowa), aby zbierać Informacje o Użytkowaniu, w celach bezpieczeństwa oraz aby umożliwić Państwu korzystanie z Usług, jak również w celach związanych z badaniem rynku. Naszą politykę dotyczącą plików cookie można znaleźć tutaj https://www.specialized.com/eu-cookie. Informacje o tym, w jaki sposób zmniejszyć liczbę otrzymywanych plików cookie lub usunąć pliki cookie już zainstalowane w folderze plików cookie przeglądarki, można znaleźć w menu „Pomoc” przeglądarki lub w innych instrukcjach dotyczących przeglądarki. Więcej o plikach cookie można dowiedzieć się, odwiedzając stronę https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies, która zawiera dodatkowe przydatne informacje dotyczące plików cookie i sposobów blokowania plików cookie dla różnych rodzajów przeglądarek.

Google Analytics: Wykorzystujemy narzędzie zwane „Google Analytics” do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Państwa z internetu. Na przykład dotyczących tego, jak często odwiedzają Państwo naszą stronę, jakie podstrony Państwo odwiedzają oraz jakie inne Strony odwiedzali Państwo przed wejściem na naszą stronę. Używamy Analytics, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób wykorzystywane są nasze usługi oraz aby ulepszać nasze produkty i usługi. Mimo że Google Analytics umieszcza na stałe plik cookie w Państwa przeglądarce, aby identyfikować Państwa jako unikalnego użytkownika przy kolejnej wizycie na danej stronie, taki plik cookie nie może być wykorzystywany przez nikogo innego poza Google. Aby zrezygnować z Google Analytics, należy skorzystać z narzędzia Google dostępnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Funkcja „Nie śledź” (ang. „Do Not Track”): Obecnie Usługi nie są dostosowane do tego, aby odpowiadać na sygnał „Nie śledź” pochodzący z Państwa przeglądarki.

  

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Zbierane przez nas dane, które Państwa dotyczą, wykorzystujemy, aby dostarczać Państwu produkty i usługi, usprawniać obsługę i egzekwować nasze prawa.

Zbierane przez nas Dane Osobowe dotyczące Państwa i pochodzące od Państwa wykorzystujemy w następujących celach:

 • W celu wypełniania naszych obowiązków wynikających z zawartej z Państwem umowy. Na przykład:
  • Jeżeli kupują Państwo towary przy użyciu Usług, wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe, aby zrealizować zamówienie i umożliwić dostawę;
  • Jeżeli proszą Państwo o rekomendację produktów w oparciu o dotyczące Państwa wskaźniki, wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe, aby dopasować do Państwa produkty, które naszym zdaniem będą dla Państwa najlepsze; oraz
  • Wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe, aby wypełniać nasze obowiązki wynikające z warunków korzystania z naszych aplikacji lub stron internetowych.
 • Gdy realizujemy nasze prawnie uzasadnione interesy. Na przykład:
  • Aby zapobiegać oszustwom i zapewnić bezpieczeństwo naszych Usług;
  • Aby egzekwować Warunki Użytkowania;
  • Aby powiadamiać o aktualizacjach i ulepszeniach;
  • Aby prowadzić badania rynku;
  • Aby rozwijać i optymalizować nasze produkty i usługi;
  • Aby powiadamiać Państwa, kiedy rower wymaga serwisowania;
  • Aby dowiedzieć się, jak sprawuje się konkretny rower elektryczny, np. jeżeli w dzienniku odnotowane jest wystąpienie błędu, Specialized zidentyfikuje konkretny rower elektryczny oraz wyśle poprawki i aktualizacje oprogramowania do tego konkretnego roweru, aby usunąć błąd;
  • Aby ułatwić nam świadczenie i obsługę Usług; oraz
  • Aby wypełniać obowiązki prawne.

Jeżeli zakupili Państwo nasze produkty i usługi, możemy również wysyłać do Państwa komunikaty marketingowe dotyczące podobnych produktów i usług.

 • Za Państwa zgodą. Na przykład:
  • Wysyłamy określone komunikaty marketingowe wyłącznie, jeżeli udzielili Państwo zgody na ich otrzymywanie.
  • Nie udostępniamy Danych Osobowych osobom trzecim w celu prowadzenia przez nie marketingu bezpośredniego bez Państwa zgody.
  • Za Państwa zgodą wykorzystujemy informacje dotyczące zdrowia, aby pokazać Państwu statystyki i wizualizacje przedstawiające kluczowe dane takie jak tętno.
  • Przechowujemy Dane Osobowe, jeżeli zgodzą się Państwo być osobą do kontaktu w razie nagłych wypadków dla przyjaciela lub członka rodziny, który posiada jeden z naszych kasków „smart”.
  • Za Państwa zgodą wykorzystujemy dotyczące Państwa informacje, aby spersonalizować Państwa doświadczenie korzystania z usług Specialized, w tym: aby dostosowywać treści, reklamy i oferty, które Państwo przedstawiamy.

  

Komu udostępniamy Państwa dane?

Udostępniamy Państwa dane naszym podmiotom powiązanym i dostawcom usług. Będziemy również udostępniać Państwa dane w przypadku reorganizacji przedsiębiorstwa. Udostępniamy Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do egzekwowania praw przysługujących nam zgodnie z przepisami i wypełniania naszych obowiązków prawnych.

Udostępniamy Państwa Dane Osobowe osobom trzecim w następujących okolicznościach:

 • Podmiotom powiązanym: Inne spółki z grupy kapitałowej Specialized (nasze „Podmioty Powiązane”) wspólnie wykorzystują Dane Osobowe w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności w przypadkach, gdy jest to dozwolone zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Zewnętrznym dostawcom usług: Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które pomagają nam świadczyć nasze Usługi. Podmioty zewnętrzne, które wykonują dla nas czynności związane z przetwarzaniem płatności, wysyłaniem wiadomości e-mail, marketingiem, obsługą klienta i innymi usługami, mają dostęp do Danych Osobowych, aby umożliwić nam świadczenie Państwu takich usług. Przekazujemy Dane Osobowe takim zewnętrznym dostawcom usług, gdy konkretne dane są dla nich niezbędne w celu wykonania swoich obowiązków. Na przykład, udostępniamy dane bankowe i dane karty kredytowej dostawcom usług płatniczych, którzy przetwarzają płatności (w odpowiednich przypadkach).
 • Przenoszenie własności przedsiębiorstw: Będziemy udostępniać Państwa Dane Osobowe, jeżeli zostaniemy przejęci lub połączymy się z inną spółką, bądź dokonamy reorganizacji przedsiębiorstwa w inny sposób.
 • Osobom trzecim w przypadkach niezbędnych ze względów prawnych: Przekazujemy i ujawniamy Dane Osobowe osobom trzecim, gdy jest to niezbędne w celu spełnienia przez nas wymogów prawnych lub związanych z postępowaniem sądowym, aby zapewnić przestrzeganie Warunków Użytkowania i innych obowiązujących zasad, w celu zbadania potencjalnego oszustwa lub aby pomóc w zbadaniu lub naprawieniu kwestii związanych z bezpieczeństwem lub kwestii technicznych dotyczących Usług.

 

 

Linki do stron oraz usługi osób trzecich

 

Nasze usługi zawierają linki do stron obsługiwanych przez inne podmioty, ale nie ponosimy odpowiedzialności za stosowane przez nie praktyki w zakresie prywatności. Jeżeli połączą Państwo swoje konto w Specialized z kontem na innej stronie lub serwisie, będziemy mieć dostęp do informacji, które udostępnili Państwo takiej osobie trzeciej.

Nasze Usługi oraz niektóre z wysyłanych przez nas wiadomości email zawierają linki do innych stron, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Nie kontrolujemy takich stron, ani ich nie rekomendujemy i nie zatwierdzamy. Takie strony mogą również zbierać Państwa dane osobowe oraz mogą mieć własną politykę prywatności. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej strony, którą odwiedzają Państwo za pośrednictwem Usług.

Mogą Państwo również połączyć swoje konto w Specialized z kontami serwisów zewnętrznych, takich jak Strava lub Facebook. W takim przypadku Specialized posiada dostęp do informacji, które zgodzili się Państwo udostępnić danemu podmiotowi zewnętrznemu, takich jak informacje dotyczące profilu i preferencje konta. Mogą Państwo kontrolować jakie informacje będą przekazywane Specialized poprzez ustawienia konta w serwisie strony trzeciej.

 

 

Dzieci

 

Nie zbieramy w sposób świadomy Danych Osobowych od dzieci.

Nasze Usługi nie są zaprojektowane dla dzieci ani do nich skierowane. Co do zasady, nie przetwarzamy w sposób świadomy Danych Osobowych dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.

 

 

Przekazywanie danych osobowych do USA

Specialized jest globalną firmą z siedzibą w USA. Państwa Dane Osobowe będą przekazywane do naszej siedziby w USA. Podejmujemy środki mające na celu zapewnienie ochrony prywatności podczas przekazywania danych.

Specialized ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Informacje, które od Państwa zbieramy, będą przetwarzane w USA. Przepisy obowiązujące w USA mogą nie zapewniać ochrony danych na takim samym poziomie, jaki obowiązuje w Państwa kraju. Dążąc do zapewnienia ochrony danych osobowych, Specialized zawiera z dostawcami usług i Podmiotami Powiązanymi, które przekazują Dane Osobowe do USA, umowy zawierające standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Nie grozi Państwu utrata jakichkolwiek praw lub możliwości wyboru w związku z wykorzystywaniem Państwa Danych Osobowych, kiedy takie dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych.

 

 

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak posiadają Państwo u nas konto lub pozostają aktywnym klientem Specialized w inny sposób. Po usunięciu przez Państwa konta lub zaprzestaniu korzystania z naszych produktów i Usług będziemy przechowywać Państwa dane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych, w celu rozwiązywania sporów, egzekwowania postanowień zawartych przez nas umów lub podejmowania innych działań dozwolonych prawem.

Co do zasady, przechowujemy informacje związane z Państwa kontem do czasu gdy przestaną być niezbędne do świadczenia Usług, do czasu gdy zwrócą się Państwo o usunięcie takich informacji lub do czasu usunięcia konta, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej; jednak istnieje kilka wyjątków od tej ogólnej zasady. Zatrzymujemy informacje pochodzące z usuniętych kont w celu przestrzegania przepisów prawa, zapobiegania oszustwom, pobierania opłat, rozwiązywania sporów, rozwiązywania problemów, pomocy w dochodzeniach, rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, rozpowszechniania istotnych informacji o produktach (takich jak informacje o wycofaniu produktu), egzekwowania postanowień zawartych przez nas umów oraz podejmowania innych działań dozwolonych prawem.

Mogą Państwo zwrócić się o usunięcie Państwa Danych Osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się ze Specjalistą ds. Ochrony Danych, którego dane kontaktowe podane są poniżej.

 

 

Środki bezpieczeństwa

 

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Państwa danych, jednak nie możemy zagwarantować ich 100% skuteczności.

Korzystamy z różnych aktualnych technologii i procesów oraz utrzymujemy fizyczne, techniczne i administracyjne zabezpieczenia w celu ochrony danych naszych klientów. Na naszych serwerach posiadamy własną bazę danych, która służy do przechowywania wszystkich informacji zbieranych za pośrednictwem naszych Usług. Stosowaną praktyką jest wykorzystywanie szyfrowania za każdym razem, gdy otrzymujemy lub przesyłamy dane wrażliwe. Korzystamy z technologii szyfrowania, aby zapewnić bezpieczny przesył wszelkich danych osobowych, które Państwo przekazują podczas korzystania z Usług. Wszystkie transakcje dokonywane za pośrednictwem naszych Usług realizowane są przy użyciu protokołu szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL) z 2048-bitowym kluczem. Podejmujemy rozsądne środki, które naszym zdaniem są odpowiednie w celu ochrony danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystywaniem, modyfikacją i zniszczeniem oraz, gdy tylko to możliwe, zwracamy się do stron trzecich, którym przekazujemy dane, o podjęcie porównywalnych środków służących zapewnieniu takiego bezpieczeństwa. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić zachowanie Państwa Danych Osobowych w poufności, nie możemy zagwarantować, że Państwa dane będą zawsze bezpieczne.

Wiadomości email nie są bezpieczną formą komunikacji. Prosimy o nieprzesyłanie do nas numeru karty kredytowej, numeru ubezpieczenia społecznego i innych Danych Osobowych w wiadomościach email.

 

 

Państwa prawa i możliwe wybory

Zapewniamy Państwu możliwość rezygnacji z komunikatów promocyjnych i reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Jeżeli znajdują się Państwo na terenie EOG, mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do treści Państwa danych, które posiadamy, jak również do żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, zaprzestania ich wykorzystywania lub przekazania ich Państwu. Wniosek o udostępnienie danych można złożyć tutaj: Formularz Wniosku O Wgląd Do Danych.

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych, działając zgodnie z instrukcją zawartą w każdym z takich komunikatów. Mogą Państwo również wysłać wiadomość na adres email dataprivacy@specialized.com.

Ponadto mogą Państwo przejrzeć i zrezygnować z plików cookie umożliwiających śledzenie w odniesieniu do każdej firmy biorącej udział w programie Digital Advertising Alliance Consumer Choice na stronie http://www.aboutads.info/choices.

Jeżeli znajdują się Państwo w UE, przysługują Państwu określone prawa dotyczące Państwa Danych Osobowych, które przechowujemy:

 • Prawo dostępu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, które przechowujemy. Jeżeli chcą Państwo otrzymać kopię lub opis swoich Danych Osobowych, które przechowujemy, prosimy o skorzystanie z formularza Wniosku osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych, dostępnym tutaj Formularz Wniosku O Wgląd Do Danych. Jeżeli nie mogą Państwo skorzystać z formularza, mogą Państwo wysłać wniosek do Specjalisty ds. Ochrony Danych (np. wysyłając wiadomość e-mail lub za pomocą poczty), którego dane kontaktowe podane są poniżej. W każdym przypadku, mogą Państwo zostać poproszeni o potwierdzenie tożsamości i podanie dalszych informacji dotyczących takiego wniosku.
 • Prawidłowość. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że przechowywane przez nas Dane Osobowe są prawidłowe. Możemy okresowo wysyłać do Państwa wiadomość e-mail przypominającą o konieczności informowania nas o wszelkich zmianach dotyczących Państwa Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do żądania, aby wszelkie nieprawidłowe Dane Osobowe zostały sprostowane, a informacje niekompletne uzupełnione, kontaktując się ze Specjalistą ds. Ochrony Danych, którego dane kontaktowe podane są poniżej.
 • Wniosek o usunięcie danych i ograniczenie przetwarzania. Mają Państwo prawo do żądania, aby Państwa Dane Osobowe, które przechowujemy, zostały usunięte. Ponadto, mają Państwo prawo do żądania, abyśmy zaprzestali przetwarzania Państwa Danych Osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Jeżeli chcieliby Państwo, abyśmy usunęli Państwa Dane Osobowe, które przechowujemy, lub zaprzestali ich przetwarzania, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Ochrony Danych, którego dane kontaktowe podane są poniżej.
 • Wniosek o przeniesienie danych. Mają Państwo prawo do żądania, abyśmy przekazali pewną część Państwa Danych Osobowych Państwu lub przesłali takie dane bezpośrednio do innego podmiotu, który przetwarza Dane Osobowe. Jeżeli chcieliby Państwo, abyśmy przekazali Państwa Dane Osobowe, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Ochrony Danych, którego dane kontaktowe podane są poniżej.
 • Wycofanie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych. W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać, abyśmy zaprzestali wykorzystywania Państwa Danych Osobowych do celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku prosimy o zastosowanie się do instrukcji podanych w otrzymanym komunikacie lub wysłanie wiadomości e-mail na adres dataprivacy@specialized.com, wpisując „REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI” / „UNSUBSCRIBE” w temacie wiadomości.

 

 

Zmiana Polityki Prywatności

 

Nasze praktyki w zakresie prywatności mogą ulegać zmianom, a w takim przypadku będziemy aktualizować niniejszą stronę i dlatego zachęcamy do jej regularnego odwiedzania.

Możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, aby uwzględniała ona zmiany w stosowanych przez nas praktykach postępowania z informacjami. W przypadku dokonania przez nas istotnych zmian, przekażemy Państwu odpowiednie powiadomienie przed wejściem w życie takich zmian. Zachęcamy do regularnego odwiedzania niniejszej strony, aby zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszych praktyk w zakresie prywatności.

 

 

Zapytania i skargi

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt z nami. Jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe, mogą Państwo wnieść skargę do Specjalisty ds. Ochrony Danych lub organu właściwego do spraw ochrony danych w Państwa kraju.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, Usług lub sposobu wykorzystywania przez nas Państwa Danych Osobowych, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Ochrony Danych, którego dane kontaktowe podane są poniżej. Ponadto, jeżeli chcieliby Państwo wnieść skargę dotyczącą sposobu wykorzystywania przez nas Państwa Danych Osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych w Państwa kraju. Listę takich organów można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

 

Dane do kontaktu

 

Dane do kontaktu ze Specjalistą ds. Ochrony Danych:

Drogą elektroniczną:
dataprivacy@specialized.com

Za pomocą poczty:
Data Privacy Specialist,
Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle,
Morgan Hill, CA 95037
United States

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 513 088 809
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl